Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak (NBEF) Finantzatutako Proiektua
(LGP Euskadi 2023-2027)
Proyecto Financiado por el Fondo Europeo AgrÌcola de GarantÌa Agraria (FEAGA)
(PDR Euskadi 2023-2027)